21 Ara 2013

Dinimizde Kadınların Pantolon Giymesi

    Bu sabah bilgisayarda kayıtlı kadınların pantolon giymesiyle ilgili bir yazı buldum. Zaten son zamanlarda aklımı kurcalayan bir konuydu. Ben kadınların ev içinde, bayanlar arasında veya pardesü altına giymenin bir sakıncası olmadığını, sadece erkeklerin yanında giymenin günah olduğunu sanıyordum. Hatta bir kitapta da pantolonun paçaları bol olmak şartıyla, üzerine diz altında biten bir kıyafetle giyilebileceğini okumuştum. 

    Benim zaten iki tane pantolonum var onlar da dar değiller zaten. Onları da pardesülerin boyu bana biraz kısa geldiği ve ayak bileklerimin görünmesini istemediğim pardesü altına giyerim diye düşündüğüm için almıştım. Şimdi onları ne yapsam diye düşünüyorum. Bir başkasına versem hem verdiğim kişiye günah yazılacak, hem de giymesine vesile olduğum için bana günah yazılacak. Sabahtan beri ben onları neden aldım diye söyleniyorum. 

*******
İşte bahsettiğim yazı kaynağını maalesef bilmiyorum.

Örtü erkek elbisesi veya kâfir elbisesine benzememelidir.
Mesela pantolon her iki benzeme çeşidine de girer. 
Doğrusu erkeklerin de dar pantolon giymesi caiz değildir.
Rasulullah Aleyhissalatu vesselam: "Erkek elbisesi giyen ve erkekler benzemeye çalışan kadınlara ve kadın elbisesi giyen ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lanet etti."    [Buhari(libas, 61) Ebu Davud(4098) Tirmizi(2784) İbni Mace(Nikah, 22) Ahmed(1/254,330) Camius Sagir(7265) Darimi(2652) Tayalisi(s.349) Taberani(11/252) Mecmauz Zevaid(8/103) Taberani Evsat(4/212) Nevevi Minhac(14/164) Abdurrezzak(4/319) İbni Ebi Şeybe(5/319)]

Bazıları zayıf bir hadiste gelen Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)'in kadınlara sirval giymeyi tavsiyesinde geçen ''sirval''  kelimesini ''pantolon''  olarak tercüme etmişlerdir. Bu büyük bir hatadır.

İbn Manzur'un Lisanu'l-Arab adlı eserinde s-r-l maddesinde şöyle geçer:
''Ebu Hureyre Radıyallahu anh dedi ki: dar sirval'den yasaklandı.
Ebu Ubeyd dedi ki: ''Sirval: uzun ve bol dondur.''
Yani sirval ile kastedilen, kadınların etekleri altına giydiği şalvardır.
Kadınlar cilbab (dış örtü) altına dahi pantolon giyemezler. Bu lanete sebep olan bir giysidir. Allah ve Rasulünün lanet ettiği bir şeyi kadınlar cilbab altına veya evde yalnızken dahi giyemezler. Nitekim peruk hakkında da lanet varid olmuştur. Kadınlar başörtü altından ve ev içinde dahi peruk giyemezler. Kadınların pantolon giymesindeki diğer bir sakınca da; onların kendi aralarında da avretlerini örtmekle mükellef olmalarından dolayıdır.

Dış örtüsü altına pantolon giyerek ziyarete giden bir kadın, mahremlerinin veya hanım arkadaşlarının yanında dış örtüsünü çıkardığı zaman vücut hatlarını belli eden pantolon ile avretini muhafaza edemeyecektir. Dar eteklerde de aynı durum söz konusudur.
     Daimi Fetva Komisyonu (el-Lecnetu’d-Daime) şöyle bir fetva yayınlamıştır:
''Pantolon giymek kadınlara caiz değildir. Bunda erkeklere benzemek söz konusudur. Zira pantolon erkeklerin giydiği bir elbisedir. Nitekim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.''
     
     Yine bu komisyonun diğer bir fetva kararı şu şekildedir:
''Kadının dışarı çıkarken elbisesini omzuna atması caiz değildir. Zira bunda erkeklere benzeme vardır.'' 
    
     Âişe (ranha)'ya bir kadının erkek terliği giydiği söylendi de;
"Rasululah (Sallallahu aleyhi ve sellem), kadınlardan kendini erkeğe benzetmeye çalışanlara lanet etti" karşılığını verdi.  [Ebu Davud (4099) Elbani sahih demiştir. ]

      Lanet, Allah'ın rahmetinden uzaklık demektir.