13 Eyl 2013

Fatiha Suresi Meali ve Sırrı

     Fatiha; açılış, başlangıç anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. 113 surede yer alan esasların özüdür, özetidir. Sure, "eş-Şifa, el-Esas, eş-Şükr, es-Salat, el-Kafiye" gibi isimlerle de anılır. Mekke'de nazil olmuştur, 7 ayettir. Bu surede Besmele surenin ilk ayeti olarak kabul edilir.

     Her gün beş vakit namazın her rekatında okumamız şart olan Fatiha Suresi, başlı başına eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.Fatiha Suresi Meali:

  1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
  2. Alemlerin Rabbi olan Allah'a Hamd olsun.
  3. O, merhameti sonsuz olandır.
  4. O, hesap ve ceza (Ahiret) gününün sahibidir.
  5. Allah'ın yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
  6. Bizi doğru yola ilet, 
  7. Kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha Suresi'nin Sırrı:

Kul;  "Alemlerin Rabbi olan Allah'a Hamd olsun" dediği zaman,
Allah;  "Kulum Bana Hamd etti" der.

Kul:  "Allah Rahman'dır, Rahim'dir" dediği zaman,
Allah;  "Kulum Beni övdü" der.

Kul;  "O, hesap ve ceza (Ahiret) gününün Maliki'dir" dediği zaman,
Allah;  "Kulum Beni yüceltti" der.

Kul;  "Allah'ım yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım dileriz" dediği zaman,
Allah;  "Bu Benim ile kulum arasındadır, artık ne derse o, olacak" der.

Kul;  "Bizi doğru yola ilet, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil." dediği zaman,
Allah;  "İşte bu yalnızca kulum içindir, istediği yerine gelecektir" der(Ebu Davud/ Salat/ 136)

4 yorum :