11 Tem 2013

Ramazan Geldi Hoş Geldi {2} & DUA

     Ebu Nasr'ın babasından, onun da Nafi'den, onun da Ebu Mes'ud Gıfari (ra)'den bildirdiği hadis-i şerifde: "Şehr-i Ramazan hilali görülünce eğer kullar Ramazan'daki özel sevapları bilmiş olsalardı, o yılın tamamen Ramazan olmasını temenni ederlerdi" buyruldu.

     Enes b. Malik (ra)in bildirdiği bir hadis-i şerifte: "Allah-u Teala göklere ve yere konuşmak için izin verse, onlar Ramazan'da oruç tutan kimseye elbette Cenneti müjdelerlerdi" buyruldu.

     Ebu Hureyre (ra)'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte: "Bir kimse inanarak ve sevabını umarak oruç tutsa, namaz kılsa, onun geçmiş ve gelecek günahları affolunur." buyruldu.

     Yine Ebu Hureyre (ra)'nin bildirdiği hadis-i şerifte: "Ümmetimin her birinin işlediği her sevabı on'dan yediyüz katına kadar arttırılır. Ancak oruç bu hesaba girmiyor. Zira Allah-u Teala: 'Oruç benim içindir, karşılığı ben'im. Çünkü oruç tutan şehvetini, yemesini, içmesini benim için terk etmiştir. Oruç günahlara kalkan ve siperdir. Oruçlu için iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanında, diğeri de Rabb'ini gördüğü zamandır.' buyuruyor " buuruldu.

     Rasulullah (sav): " Benim Ümmetim, Şehr-i Ramazan'da gündüzleri oruçlu, geceleri ibadetle geçirdikleri müddetçe rüsva olmazlar." buyurduğunda bir kimse; 'Ya Rasulallah, onlar ne zaman zararda ve rüsva olurlar?' diye sordu. Rasulullah (sav): "Bir kimse Ramazan'da haram olunduğu şeyi yese, yahut şarap içse, onun Ramazan'ı kabul olunmaz. O Ramazan'la glecek Ramazan arasında vefat ederse, Allah-u Teala'nın katında sevabı yoktur." buyurdu.

************

Ya Rabb! tuttuğumuz oruçları kabul eyle
Rahmetini, bereketini esirgeme bizden Ya Rabbi!
Şu sıcak günlerde tuttuğumuz oruçlar hatırına bizleri Cehennemde yakma Ya Rabbi!
Derdimizi, sıkıntımızı gider, gönlümüzden geçenin en hayırlısını ver Ya Rabb!
Settar isminle kusurlarımızı ört
Gaffar isminle günahlarımızı bağışla
Razzak isminle rızkımızı artır bizi kimselere muhtac etme
Fettah isminle işlerimizi kolaylaştır
Alim isminle ilmimizi artır
Hafiz isminle her türlü kötülükten ve şeytanın oyunlarından koru bizi
Sabur isminle sabrımızı artır
Rahman isminle bizlere merhamet etHiç yorum yok :

Yorum Gönder