8 Nis 2013

Dua Anlam ve Önemi, Usul ve Adabı...

 
   


       Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla    " Dua ibadetin özüdür." (Tirmizi, Daavat,1)

      Dua; aciz olan insanın inanmış saf ve temiz bir kalple arada herhangi bir aracı olmadan güç ve kudret sahibi merhameti bol olan Allah'a yakarışta bulunması, dilek ve isteklerini O'na iletmesi, sevincini ve üzüntüsünü herşeyi bilen ve gören evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah ile paylaşmasıdır.  Dua etmek kulun Allah katındaki değerini artırır. Yüce Allah bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ; "De ki: Duanız olmasa Rabb'im size niye değer versin?..."(Furkan Suresi,77)  buyurmuştur. Dua kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadettir.  Yüce Allah yine Kur'an-ı Kerim'de; " Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm..."(Bakara Suresi,186)   buyurarak hiçbir duanın karşılıksız kalmayacağı bildirmiştir. 
        Kur'an-ı Kerim'de birçok dua örnekleri vardır. Bunlardan biri Fatiha Suresi'dir. İnsan namazlarının her rekatında Fatiha Suresi'ni okuyarak alemlerin Rabbi olan Allah'a Hamd-ü Sena'da bulunur, O'ndan yardım ister. Dua ile yaptığımız hatalardan dolayı tövbe eder ve Allah'tan bağışlanma dileriz. Bununla ilgili  güzel bir dua örneği Bakara Suresinin 286. ayetinde şöyle yer almaktadır: "...Rabb'imiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Rabb'imiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabb'imiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!"
      Bizi üzen olaylar karşısında Allah'ın bizleri bütün üzüntülerden ve sıkıntılardan kurtaracağına inanarak O'na sığınır ve üzüntülerimizi O'nunla paylaşırız. Peygamber Efendimiz (sav) sıkıntılı anlarında " Allah'ım, üzüntüden ve kederden sana sığınırım" (Ebu Davut,Salat,367) diye dua etmiştir.
      İnsan istediği zaman içinden geldiği gibi özel bir yere ve zamana ihtiyaç duymaksızın içinde bulunduğu durumu samimi bir şekilde doğrudan Allah'a iletebilir ve O'ndan yardım isteyebilir. Çünkü duada önemli olan samimiyetle içinden gelenleri Rabb'ine iletmesidir. Ancak kişi öncelikle iman etmeli, ibadetleri yapmalı, çalışmalı, tehlikelere karşı tedbir almalı, günahlardan kaçınmalı ve bu konularda başarılı olabilmesi için dua ederek Allah'tan yardım istemelidir

Duanın Usul ve Adabı...
 • Dua edecek kimse evvela bütün günahlarına nedamet ve tövbe etmeli ve bir daha günah işlememeye azim ve niyyet eylemelidir. Kul ancak bu sayede temiz ve tahir olur. Böylece içi ve dışı temiz olan kimsenin de duası mutlaka kabul olur
 • Duadan evvel sadaka vermeli veya bir hayır işlemelidir
 • Sağlam ve sarsılmaz bir inanç ve itikad içinde bulunmalı ve duayı sıdk ve ihlas ile okumalıdır
 • Kendisini daima kusurlu görmeli, noksan ve kusurlarını görmek ve düşünmek hususunda himmetini yükseltmelidir
 • Duaya başlamadan önce mümkünse namaza hazırlanır gibi abdest almalı, kıbleye yönelerek diz üstü oturmalı ve yücelerden yüce Zat-ı Kibriya'nın huzur-u izzetinde bulunulduğu asla unutulmamalıdır
 • Duaya her ibadette olduğu gibi euzubesmele çekmeli, Allah'a Hamd-ü Sena ve Peygamber'e Salat ve Selam ile başlanmalı
 • Eller omuz hizasında semaya açılmalı
 • Duayı ısrarla tekrar tekrar okumalı
 • Acele edilmemeli ve bilhassa duanın kabul olunmayacağı zan ve itikadına kapılmamalı, inancı bozmamalı ve murat hasıl oluncaya kadar çalışmalıdır.
 • Dua ederken başka hiçbir söz söylenmemeli, namaz kılar gibi sukunet, vakar, huşu ve hudu içinde bulunmalı, sağa ve sola bakınmamalı
 • Ağız her manada ve her bakımdan temiz olmalı ve lisan daima temiz bulundurulmalıdır.
 • Dua edilecek ortam temiz olmalıdır
 • Duaya aralıksız devam edilmeli, eksik bırakılmamalıdır
 • Yalvara ümit ve korku içinde, sessiz bir şekilde dua etmeli muktedir olabilirse ağlamalıdır
 • Mümkünse Esma-ü'l-Hüsna ile dua etmeli
 • Mübarek gün ve geceler tercih edilmeli
 • Allah'tan başkası adına dua etmemeli
 • Sadece sıkıntılı zamanlarda değil, her zaman dua edilmeli
 • Öncelikle Resul-i Ekrem (sav) Efendimizden naklolunan veya gelmiş geçmiş salih kullardan kalan duaları okumalı ve kendiliğinden hiçbir şey katmamalıdır
 • Anne-babaya ve tüm din kardeşleri için hayır duada bulunmalı
 • Duanın sonunda "Duamı kabul et Ya Rabb!"  ve " Amin" denilmeli ve yine Hz. Peygamber'e Salat-ü Selam getirilip eller yüze sürülmelidir
Selam ve Dua ile...


Not:Bilgilerin bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dualar isimli kitabından alınmıştır

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder